Mali grad

Žulj tedna

27.11.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, kdaj bodo do subvencije tržne najemnine upravičeni prosilci, ki se niso prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj Občine Kamnik, v času od 25. 8. 2017 do 25. 9. 2017?

Odgovor občinske uprave

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v namen preveritve upravičenosti za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine lahko prosilci vložijo neposredno na Center za socialno delo v Kamniku po 26. 9. 2018 (leto dni od zaprte možnosti prijave na javni razpis).

Do subvencije k plačilu tržne najemnine bodo upravičeni prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in izpolnjujejo pogoje po zadnjem objavljenem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, ob upoštevanju razmer ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine.


<< Nazaj | Novice