Mali grad

Žulj tedna

27.06.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanka potrebuje atelje. Zanima jo ali Občina razpolaga s prostorom, ki bi se ga dalo vzeti v najem, koliko bi znašala najemnina in ali je možno dobiti subvencijo.

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik trenutno ne razpolaga s prostorom, ki bi ga lahko oddala v najem za opravljanje dejavnosti, ki jo opravljate.

Bo pa s 1. 9. 2017 objavljen razpis za malo gospodarstvo za več ukrepov, med drugim tudi za subvencije najemnin. Za slednji ukrep so pogoji sledeči:

Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki ima ŽE v najemu poslovne prostore, ki se nahajajo v starem mestnem jedru.

Do pomoči niso upravičena podjetja, ki imajo v najemu poslovne prostore za opravljanje gostinske dejavnosti.

Predmet sofinanciranja je subvencija najemnine v starem mestnem jedru za obdobje od 7. 10. 2016 do zaključka odprtega razpisa (t.j. do 6. 10. 2017).

Pomoč se lahko dodeli v višini do 50 odstotokov upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški so stroški najemnine za poslovni prostor.

Vlogi je potrebno priložiti:

 


<< Nazaj | Novice