Mali grad

Žulj tedna

26.07.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kakšne so spremembe, vezane na odločbo Ustavnega sodišča, pri izplačevanju subvencij tržne najemnine.

Odgovor občinske uprave

Upravičenci do subvencije tržne najemnine bodo na podlagi odločbe Ustavnega sodišča ponovno upravičeni tudi do subvencije »neprofitnega dela« tržne najemnine, kot so bili pred sprejetjem Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, s katerim se je v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev črtal navedeni del subvencije tržne najemnine.

Neskladnost 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z Ustavo bodo centri za socialno delo odpravili z izdajo odločb po uradni dolžnosti, ki bodo veljale od 1. 6. 2016 dalje. S 1. 1. 2016 se je začelo uporabljati spremenjeni določbi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, ki sta spremenili način izračuna subvencije tržne najemnine, kar pomeni, da višina subvencije pred sprejetjem Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin in po uveljavitvi ustavne odločbe ne bo nujno enaka.

Občina bo na podlagi izdanih pravnomočnih odločb Centra za socialno delo Kamnik najemodajalcem nakazala razliko med zneskom, določenim v stari in novi odločbi.


<< Nazaj | Novice