Mali grad

Žulj tedna

26.05.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občan sprašuje kako urediti lastninsko pravico na funkcionalnem zemljišču oziroma pripadajočem zemljišču k večstanovanjskemu objektu. Zemljišče, ki ga uporabljajo stanovalci večstanovanjskega objekta se v času družbene lastnine ni zemljiškoknjižno uredilo in je v zemljiški knjigi vpisano kot lastnina Občine Kamnik.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi ureja Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stanovanja in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL – Uradni list RS, št. 45/08, sprememba 59/11).

5. odstavek 30. člena ZVEtL določa, da če je bila do uveljavitve tega zakona že izdana pravnomočna odločba o določitvi funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele k posamezni stavbi, se ne glede na druge določbe tega zakona v postopku za določitev pripadajočega zemljišča po tem zakonu šteje, da je pripadajoče zemljišče k stavbi tisto zemljišče, ki je bilo določeno kot funkcionalno zemljišče ali gradbena parcela po pravnomočni odločbi o določitvi funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele k posamezni stavbi.

V kolikor ni bilo izdane pravnomočne odločbe o določitvi funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele k stavbi, ki je bila zgrajena pred 1. januarjem 2003 ima upravnik stavbe pravico predlagati na podlagi 26. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stanovanja in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL – Uradni list RS, št. 45/08, sprememba 59/11), ugotovitev pripadajočega zemljišča pri pristojnem sodišču.


<< Nazaj | Novice