Mali grad

Žulj tedna

25.10.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima koliko je pokopališč v občini Kamnik in koliko jih ima mrliške vežice? Oziroma kje v občini mrliške vežice še nimajo?

Odgovor občinske uprave

V Kamniku se nahaja 14 pokopališč, in sicer so to Centralno pokopališče Žale, Mekinje, Nevlje, Podgorje, Tunjice, Stranje, Gozd, Sela pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Vranja Peč, Šmartno v Tuhinju, Zgornji Tuhinj, Špitalič in Motnik.

Občina Kamnik oziroma njen koncesionar, Komunalno podjetje Kamnik, d.d., izvaja pokopališko in pogrebno dejavnost na štirih pokopališčih (Žale, Podgorje, Nevlje in Mekinje). Na ostalih pokopališčih izvajajo pokopališko in pogrebno dejavnost krajevne skupnosti, na območju katerih se pokopališča nahajajo.

Na večini pokopališč se nahajajo tudi poslovilni objekti – mrliške vežice. Poslovilnega objekta ni le na pokopališču Loke v Tuhinju, kjer je žarno pokopališče, za potrebe pogrebov pa koristijo poslovilni objekt – Mrliško vežico Šmartno.

Zadnji novi poslovilni objekti so bili zgrajeni v Motniku (2005), Zg. Tuhinju (2014) in Podgorju (2016). Občina Kamnik ima namen zgraditi nov poslovilni objekt v Nevljah, saj je stara vežica dotrajana in nefunkcionalna. Predvidena je gradnja v letih 2017, 2018. Krajevna skupnost Sela pri Kamniku pa prav tako načrtuje gradnjo nadomestnega poslovilnega objekta v prihodnjih letih.


<< Nazaj | Novice