Mali grad

Žulj tedna

25.08.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Zanima me, zakaj Občina v letošnjem letu ne sofinancira nakupa kmetijske mehanizacije od začetka leta?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Proračunska sredstva za področje kmetijstva so se v preteklem programskem obdobju dodeljevala na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur. list RS, št. 90/07 in 19/14), katerega veljavnost je bila podaljšana do konca leta 2014. Konec leta 2014 se je iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so bile potrjene s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe Komisije št. 1857/2006 in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006.   

Za novo programsko obdobje 2015 – 2020 je bilo potrebno sprejeti nov pravilnik in ga uskladiti z novimi Uredbami Evropske komisije. Podlagi za pripravo pravilnika za programsko obdobje 2015 – 2020 sta: 

Na podlagi novega sprejetega Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 49/15) in po pridobitvi vse ustreznih soglasij s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter po pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči, je Občina Kamnik objavila javni razpis, ki je bil odprt od 20. 7. 2015 do 14. 8. 2015.

Skladno s sprejetim pravilnikom se nekateri pogoji sofinanciranja za tekoče programsko obdobje spreminjajo v primerjavi s predhodnim programskim obdobjem. Najpomembnejša sprememba je v tem, da se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek (9. člen pravilnika). Pomoč pa ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. Navedeno pomeni, da sofinanciranje nakupa že izvedenih ukrepov (npr. nakupa kmetijske mehanizacije) ni dovoljeno. Dovoljeno pa je sofinanciranje načrtovanih ukrepov. Upravičeni stroški sofinanciranja so v letu 2015 tisti, ki bodo nastali od datuma odločitve o sofinanciranju do 30. 11. 2015.


<< Nazaj | Novice