Mali grad

Žulj tedna

25.07.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kakšen je postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza njenega otroka.

Odgovor občinske uprave

Starši otrok, ki so upravičeni do povračila stroškov individualnega prevoza otrok od šole do doma imajo na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljen predpisan obrazec, katerega priloga je potrdilo o vpisu za šolsko leto 2017/2018, za otroke s posebnimi potrebami tudi kopija odločbe o usmeritvi.

Po prejemu vloge občinska uprava pripravi odločbo. Po pravnomočnosti odločbe pa se sklene pogodba o načinu in financiranju prevoza učenca/učenke. Vloge je potrebno oddati čim prej, da bo o njih lahko pravočasno odločeno. 


<< Nazaj | Novice