Mali grad

Žulj tedna

24.03.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Zakaj moramo po novem plačati takso za potrdilo o namenski rabi zemljišča? Doma imam potrdilo staro eden mesec, ali moram Občino zaprositi za novo potrdilo o namenski rabi zemljišča?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

V Uradnem listu RS št. 14/2015 je bil 28. 2. 2015 objavljen Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki je začel veljati 15. marca 2015. Prej omenjeni Zakon spreminja tudi tretji odstavek 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki se spremeni tako, da se glasi: »(3) Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.«

Glede na spremembe zakonodaje to pomeni, da se od 15. marca 2015 tudi za izdajo Potrdila o namenski rabi plačuje upravno takso v višini 22,66 evrov. Potrdila o namenski rabi, ki so starejša od treh mesecev, lahko občanke in občani prinesejo v ponovno potrditev na Oddelek za urejanje prostora (Občina Kamnik, Glavni trg 24, III. nadstropje).


<< Nazaj | Novice