Mali grad

Žulj tedna

23.12.2014

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Kdo so upravičenci do subvencionirane najemnine?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse iz prvega odstavka 121. člena Stanovanjskega zakona in ostale premoženjske pogoje, če so:

Ne glede na deveti odstavek 121. člena Stanovanjskega zakona pripada subvencija prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega bivališča. Ker je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v najem nazadnje objavljen pred več kakor letom dni, lahko prosilci vložijo prošnjo za dodelitev občinskega neprofitnega stanovanja neposredno na občinski upravni organ. V prošnji za dodelitev stanovanja naj prosilci na kratko opišejo stanovanjske in socialne razmere.

Občinska uprava bo preverila, ali prosilci izpolnjujejo splošne pogoje za najem neprofitnega stanovanja, ti pa so naslednji:

V kolikor bodo prosilci prejeli pozitivni odgovor Občine, bodo lahko oddali vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih transferjev.

Vsi najemniki neprofitnih stanovanj, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine, so dolžni 30 dni pred potekom veljavnosti odločbe oddati nove vloge za uveljavljanje pravic iz javnih transferjev na Center za socialno delo v Kamniku. Prav tako so najemniki tržnih stanovanj, ki so prejemniki subvencije tržne najemnine, dolžni preveriti veljavnost odločb o upravičenosti do tržne subvencije in oddati vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja Občini Kamnik ter vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih transferjev oddati Centru za socialno delo Kamnik.


<< Nazaj | Novice