Mali grad

Žulj tedna

23.06.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

S strani občana je bilo na Občino Kamnik naslovljeno vprašanje glede umestitve počivališča na odseku peš in kolesarske poti med Perkovo ulico in CIRIUS-om.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Občina Kamnik se je glede na dejstvo, da številni občani uporabljajo peš in kolesarsko pot na odseku med Perkovo ulico in CIRIUS-om, prizadevala k odkupu dela zemljišča, ki bi bilo namenjeno krajšemu počitku vsem uporabnikom.

Po več letnem dogovarjanju je Občina Kamnik prestopila k odkupu zemljišča ter podpisala pogodbo o ureditvi medsebojnih lastninskih razmerij za postavitev novega počivališča, ki bo na 500 metrskem odseku omenjene peš in kolesarske poti.

Občina Kamnik bo takoj po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja prestopila k ureditvi počivališča. Počivališče bo omogočalo vsem občanom, ki so uporabniki omenjenega odseka krajši oddih.


<< Nazaj | Novice