Mali grad

Žulj tedna

22.12.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občana zanima ali Občina Kamnik v katerem od svojih razpisov namenja sredstva za obnovo pročelij stavb, v mestnem jedru (Šutna, Glavni trg)?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Občina Kamnik je v letu 2008 sprejela Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik. Finančna sredstva so se lastnikom spomeniško zaščitenih objektov dodeljevala na podlagi prijav na javni razpis in izpolnjenih razpisnih pogojev, in sicer v letu 2009 desetim prosilcem, v letu 2010 sedmim prosilcem, v letu 2011 enemu prosilcu, v letu 2012 trem prosilcem in v letu 2013 enemu prosilcu.

V letu 2014 so bila v predlogu proračuna predlagana finančna sredstva prerazporejena, ker se je delež prosilcev od leta 2011 zmanjševal. V proračunu za leto 2015 in 2016 iz predhodno navedenega razloga, ni namenjenih finančnih sredstev za obnovo.

Upoštevajoč zgoraj navedena dejstva Občina Kamnik ne namenja sredstev za obnovo pročelij stavb, v mestnem jedru (Šutna, Glavni trg).


<< Nazaj | Novice