Mali grad

Žulj tedna

22.08.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima ali lahko v obnovljeni hiši na Glavnem trgu, v podhodu, na zunanjo steno postavi zunanjo enoto za klimo?

Odgovor občinske uprave

Usmeritve za pripravo projektnih pogojev za posege na območju dela Mestnega Jedra EUP KA- 37, v katerem se nahaja Glavni trg, so določeni v 161. členu OPN Občine Kamnik, Ur. l. RS, št. 86/15.

V podpoglavju Podrobnejše usmeritve za posege na objektih v osrednjem delu mestnega jedra (EUPKA- 44, KA- 37 in KA-32), v podpoglavju 3. Fasade, je v točki k. navedeno, da: »Klima naprave se lahko nameščajo na podstreho na dvoriščno stran objekta. Klima naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade.«

Postavljajo se lahko le v skladu s predhodno pridobljenimi projektnimi pogoji. Te na vlogo investitorja pripravi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije - ZVKDS Območja enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj.

Iz tega sledi, da v osrednjem delu mestnega jedra (EUPKA-44, KA-37 in KA-32) postavitev klimatske naprave na delu fasade objekta - v podhodu, ni dopustna.


<< Nazaj | Novice