Mali grad

Žulj tedna

21.06.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanka se je obrnila na občinsko upravo v zvezi s problematiko Cankarjeve ceste. Pred dnevi so se namreč izvajala dela na omenjeni cesti. Namesto, da bi se stanje poboljšalo, se je stanje še poslabšalo, ob deževju nastajajo velike luže, škoda pa zaradi stoječe vode nastaja tudi na okoliških fasadah hiš. Velika luknja na cesti predstavlja tudi nevarnost za vozila.

Odgovor občinske uprave

Občinska uprava Občine Kamnik se zaveda problematike Cankarjeve ceste v Kamniku. Cankarjeva cesta je državna cesta in ima oznako R1 225/1424 Kamnik-Mekinje. Redno vzdrževanje državnih cest, razen prometnih površin, objektov in naprav iz 62. člena Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), je obvezna gospodarska javna služba državnega pomena.

Redno vzdrževanje državnih cest, torej tudi Cankarjeve ceste z oznako R1 225/1424 Kamnik-Mekinje, je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Koncesionar za vzdrževanje cest pa je na tem območju Gorenjska gradbena družba d.d. iz Kranja.

Občinska uprava je že večkrat Direkcijo opozorila na slabo stanje Cankarjeve ceste, ker pa želimo, da se cesta v čim krajšem času temeljito obnovi, je v izdelavi tudi projekt temeljite obnove, ki bo predvidel tudi obnovo hodnikov za pešce in ostale gospodarske javne infrastrukture v cestnem svetu.

V kolikor bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zagotovila sredstva za obnovo ceste, bo tudi občinska uprava predlagala občinskemu svetu v proračunu za naslednji dve leti 2017-2018 sredstva za obnovo pločnikov in ostale gospodarske javne infrastrukture na Cankarjevi cesti.


<< Nazaj | Novice