Mali grad

Žulj tedna

21.03.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, kdo je lastnik vrtičkov za Domom kulture Kamnik? Moti ga gradnja lop in ograj na tem koncu. Prav tako ga moti, da se v parku pred nekdanjim KIK-om podirajo drevesa in uničuje travnata površine ter klopi. Zanima ga tudi, kaj je potrebno narediti, če ne želi več obdelovati vrtička?

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik ni lastnica zemljišč – vrtičkov, ki se nahajajo severozahodno od Doma kulture Kamnik. Predmetno območje je po občinskem prostorskem načrtu namenjeno za izvajanje centralnih dejavnosti, vendar občinska uprava ne more omejevati uporabe zemljišč, ki so v lasti zasebnih lastnikov.

Občina Kamnik tudi ni lastnica parka, zato z njim ne sme upravljati.

Občina Kamnik na različnih lokacijah oddaja v najem nepremičnine, ki so primerne za obdelavo. Z zainteresiranimi obdelovalci ima Občina sklenjene najemne pogodbe, katerih besedilo med drugim določa, da ima zakupnik pravico do odpovedi zakupne pogodbe do 31. 3. za tekoče koledarsko leto. Odpoved mora zakupnik podati v pisni obliki. V kolikor zakupnik ne odpove zakupa do navedenega datuma, je dolžan v celoti plačati zakupnino za tekoče koledarsko leto. V primeru odpovedi pogodbe mora zakupnik izročiti vrtiček lastniku v osnovnem obdelanem stanju.

Vse vrtičkarje, ki želijo prenehati z obdelavo vrtov pozivamo, da do petka, 31. 3. 2017, podajo pisno odpoved najemne pogodbe, da bo Občina vrtove oddala v najem zainteresiranim prosilcem.


<< Nazaj | Novice