Mali grad

Žulj tedna

21.02.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima kdaj bodo potekal vpis novincev v vrtce v občini Kamnik?

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik je v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št.: 17/11, 100/11 in 8/15) objavila javni vpis novincev za šolsko leto 2017/2018 v naslednje vrtce: 

Vpis novincev bo potekal od ponedeljka, 6. 3., do petka, 17. 3. 2017, na sedežih vrtcev v času uradnih, in sicer: 

Vlogo za vpis lahko oddajo

Vlogo je potrebno oddati na sedežu vrtca, ki ga je vlagatelj označil kot najbolj želen vrtec (t.j. vrtec prve izbire), ali jo poslati po pošti. Vloge za vpis otrok so na voljo na sedežih vrtcev, v posameznih enotah ter na spletnih straneh vrtcev in Občine Kamnik.

Obvestila o sprejemu oziroma zavrnitvi bodo vlagatelji prejeli v 8 dneh po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec.

Dodatne informacije lahko prejmete na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik, pri Tini Trček po telefonu: 01/831 81 05 oziroma na sedežu posameznega vrtca.

Poziv

Na uradni spletni strani Občine Kamnik pa je dostopen tudi obrazec Vloga za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2017/2018.


<< Nazaj | Novice