Mali grad

Žulj tedna

20.12.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima zakaj nastaja "tako imenovano odlagališče" na Zgornjem Perovem, na lokaciji ob cesti od Coprnice v smeri juga med obvoznico in cesto, ki pelje v jedro Zgornjega Perovega. Po njegovem mnenju je moteče, estetsko, ekološko in po uporabnosti. Ali je namembnost skladna s predpisi OPN-ja?

Odgovor občinske uprave

Parc. št. 1504/28, 1504/29 in 1504/30, vse k. o. 1911 Kamnik, so v območju prostorske enote B 8 Zgornje Perovo, kjer je urejanje prostora določeno z zazidalnim načrtom - Odlok o sprejetju zazidalnega načrta B 8 - Zg. Perovo (Uradni list RS, št. 97/99, 52/06, 66/16). Na območju navedenih parcel (funkcionalna enota M 3) je predviden en objekt za poslovne, storitvene gostinske ali druge mestoslužne dejavnosti, večje število javnih parkirišč in transformatorska postaja.

Navedene parcelne številke so v privatni lasti, zato Občina Kamnik ne more in ne sme posegati na zemljišče. Občan ima možnost, da se obrne na Inšpektorat za okolje in prostor, ki ima pooblastila in pristojnosti nad spoštovanjem okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov (Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah in podobno).


<< Nazaj | Novice