Mali grad

Žulj tedna

20.06.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanu je podnajemnik pred iztekom pogodbe zapustil stanovanje. Zanima ga, ali moram kot lastnik stanovanja spremembo sporočiti oziroma urediti ali je to obveznost podnajemnika.

Odgovor občinske uprave

Ob prenehanju najemnega razmerja mora lastnik stanovanja sestaviti zapisnik o prevzemu stanovanja, v katerem zapiše stanje elektro in vodovodnega števca, stanje kalorimetrov, če so nameščeni na radiatorjih, število ključev, ki jih je najemnik izročil lastniku in stanje, v kakšnem je bilo stanovanje ob prevzemu (prosto oseb, stvari, če ni bilo opremljeno, prebeljeno, čisto,…).

Zapisnik s stanjem števcev mora lastnik stanovanja poslati Elektru energija oziroma dobavitelju električne energije z namenom, da z lastnikom sklene pogodbo o odjemu elektrike, če je najemnik na svoje ime prejemal račune za porabo oziroma imel sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije. Prav tako mora lastnik Komunalnemu podjetju Kamnik posredovati stanje vodovodnega števca z namenom izdelave končnega obračuna in posredovanje le-tega najemniku. Družbi Consal je potrebno sporočiti stanje kalorimetrov za izdelavo končnega obračuna stroškov ogrevanja. Družbi Publicus je potrebno sporočiti spremembo uporabnikov in jim posredovati potrdilo o skupnem gospodinjstvu iz katerega izhaja, da so se najemniki odjavili iz stanovanja.

V kolikor se predmetno stanovanje nahaja v večstanovanjski stavbi, ki ga upravlja upravnik, mu je potrebno posredovati »obrazec spremembe števila oseb« (napišete, da v stanovanju ni oseb, je nezasedeno, torej nič oseb).

Najemniki običajno sami odjavijo telefonske in internetne storitve.


<< Nazaj | Novice