Mali grad

Žulj tedna

19.09.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kdo skrbi za Keršmančev park, saj je nekaj dni nazaj opazila, da je nekdo opravil veliko potrebo v gradu na otroškem igrišču.

Odgovor občinske uprave

Za urejenost in čistočo Keršmančevega parka skrbijo javni delavci na Občini Kamnik in Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik. Prvi skrbijo za ureditev zelenice, drugi pa za urejenost otroškega igrišča. Javni delavci Zavoda za turizem, šport in kulturo vsak dan v jutranjih in večernih urah pregledujejo stanje na omenjenem igrišču. Na žalost so otroško igrišče in fitnes naprave odprtega tipa, zato je do njih mogoč dostop tudi v nočnem času. Predvsem smo v času prireditev v parku priča povečanemu smetenju ter poškodovanju igral in naprav.

Kar nekajkrat so bili na Zavodu s strani občank in občanov opozorjeni na človeško blato v otroškem gradu. Takoj po opozorilih je bil otroški grad in njegova notranjost očiščena. Zaradi ponavljajočih podobnih dogodkov pa so o zadevah seznanili tudi Policijsko postajo Kamnik. Na Zavodu za turizem, šport in kulturo so ugotovili, da do takšnih dogodkov pride v jutranjih urah, in sicer po obhodu javnih delavcev. Dotičnih zadev na žalost ne morejo preprečiti, zato občanke in občane prosijo, da jih v primeru kršitev takoj opozorijo. Ostaja pa grenak priokus, kajti dokler bo igrišče odprtega tipa, lahko pričakujemo, da se bodo na igrišču še vedno dogajale podobne zadeve in se bo delala škoda na igralih in fittnes napravah. Na Zavodu so že pridobili ponudbo za postavitev ograje okoli igrišča v želji, da bi se igrišče v nočnem času zaklepalo, a so za postavitev ograje potrebna tudi dovoljenja s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Za enkrat lahko le apeliramo na občanke in občane Kamnika, da tudi sami skrbijo za urejenost igrišča in sam park ter upoštevajo navodila za uporabo igral. Le tako bodo naši najmlajši še nekaj časa lahko uživali na igralih in otroškem igrišču v Keršmančevem parku.


<< Nazaj | Novice