Mali grad

Žulj tedna

19.06.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, kdaj se bodo začela dela izgradnje sekundarne kanalizacije v Stahovici od hišne številke številke 10 do hišne številke 14, v dolžini 300 metrov.

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik je naročila izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo odpadne kanalizacije v naselju Stahovica, ki bo potekala v regionalni cesti Stahovica-Črnivec in na katero se bodo lahko priključili tudi objekti, ki so predmet vašega vprašanja.

Projektant trenutno pridobiva vsa potrebna soglasja za gradnjo v cestnem telesu, Občina pa poleg gradnje kanalizacije načrtuje tudi izgradnjo pločnika ob zahodnem robu ceste, za kar bo potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč ob cesti. Začetek gradnje je tako odvisen od več dejavnikov in ga ni mogoče natančno opredeliti. Vsekakor si bomo na Občini Kamnik prizadevali, da bo vsa omenjena infrastruktura, ki bo izboljšala bivalne pogoje okoliških prebivalcev, zgrajena v najkrajšem možnem času.


<< Nazaj | Novice