Mali grad

Žulj tedna

19.05.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občanka opaža, da na območju Dupliške jame (predvsem na Z in S delu) iz vznožja hriba večkrat teče voda. Ker se na obeh straneh jame nahajajo vrtički in polja, jo zanima, ali je bila že kdaj narejena študija analize tal (predvsem onesnaženost s težkimi kovinami) na lokaciji okrog jame. In če je analiza že bila opravljena ali obstaja kakšna možnost ponovne meritve težkih kovin v okolici jame, glede na to, da izcedna voda že toliko let na površje nosi nečistoče?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Preden je Občina Kamnik začela z izvedbo projekta »Ureditev območja nekdanje deponije odpadkov na Duplici« je bila v letu 1999 opravljena analiza vzorcev tal, ki so bili odvzeti na območju deponije, v neposredni okolici deponije in (zaradi primerjave) izven območja deponije. Vrednosti kroma, cinka, svinca in kadmija niso presegale dovoljenih vrednosti. Na tem območju je urejeno zbiranje izcednih voda iz deponije v štirih jaških ter (4-5 krat letno) črpanje in odvoz izcednih voda na Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik.

Analize iz preteklih let, ki jih v skladu z veljavnim OVD opravlja CČN, izkazujejo nizke obremenitve izcedne vode (klas. št. 197 03) z območja zaprte deponije odpadkov na Duplici. Analiza bo opravljena tudi v letošnjem letu.

Ker (že več kot 20 let zaprta) deponija ni pokrita, se na površini zbirajo padavinske vode, ki pa niso izcedne vode iz deponije.

Glede na vse dosedanje podatke/meritve (tako tal kot izcednih voda) nobena institucija ni izrazila nikakršnega suma onesnaževanja okolice območja nekdanje deponije zaradi izcednih voda. V kolikor bodo letošnji rezultati pokazali visoke obremenitve izcednih voda, bo potrebno ugotoviti/izmeriti tudi morebitni vpliv na okolico.


<< Nazaj | Novice