Mali grad

Žulj tedna

19.01.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kdo ureja Cankarjevo cesto, saj je le-ta v izredno slabem stanju, neurejena ter polna udarnih jam.

Odgovor občinske uprave

Cankarjeva cesta je državna cesta in ima oznako R1 225/1424 Kamnik-Mekinje.

Redno vzdrževanje državnih cest, razen prometnih površin, objektov in naprav iz 62. člena Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), je obvezna gospodarska javna služba državnega pomena. Redno vzdrževanje državnih cest, torej tudi Cankarjeve ceste z oznako R1 225/1424 Kamnik-Mekinje, je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

62 . člen Zakona o cestah določa vzdrževanje prometnih površin ter objektov in naprav v naseljih navaja:

1) V območju meje naselja občine vzdržujejo prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja:

2) Občine krijejo sorazmeren del stroškov za vzdrževanje državne ceste skozi naselja, če je ta zaradi potreb odvijanja prometa v naselju zgrajena s širšim voziščem kot zunaj naselja.


<< Nazaj | Novice