Mali grad

Žulj tedna

18.09.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, zakaj se po obnovljeni Maistrovi ulici širi smrd iz jaškov.

Odgovor občinske uprave

Zaradi obnove mešanega kanalizacijskega sistema, ki je potekala sočasno z ureditvijo Glavnega trga, novozgrajeni požiralniki delujejo kot oddušniki kanalizacije. Zaradi dotrajanosti predhodni požiralniki niso delovali enako, saj so bile cevi zamuljene, mestoma poškodovane itd. S terenskimi pregledi in spremljanjem procesov v kanalizaciji ugotavljamo, da se smrad pojavlja ob zagonih črpalk v črpališču Košiše. Smrad se pojavlja tudi na Glavnem trgu, Trgu talcev, Levstikovi ulici in na Tunjiški cesti.

Koncesionar Komunalno podjetje Kamnik, d. d. bo z nastavitvami v črpališču Košiše zmanjšal količino odpadne vode, ki se steka v kanalizacijski sistem v enem ciklu vklopa črpalk. V primeru, da to ne bo zadostovalo, bodo nadaljevali z vgradnjo protismradnih filtrov, protismradnih loput in izgradnjo sifonov v požiralnikih.


<< Nazaj | Novice