Mali grad

Žulj tedna

17.11.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občana zanima, glede na objavljeno anketo načrta razvoja širokopasovnega omrežja, kdaj lahko pričakuje urejeno širokopasovno omrežje v občini Kamnik?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

V novi finančni perspektivi 2014 – 2020 je ena od prioritet EU izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja na področjih, kjer ni komercialnega interesa. Vsem prebivalcem naj bi bila omogočena hitrost vsaj 30 Mbps, vsaj polovici prebivalcev pa 100 Mbps. Hitri internet, digitalna televizija in s tem povezane storitve imajo izjemno velike neposredne in posredne vplive na gospodarski in družbeni razvoj občin. Javni razpis za ta namen bo predvidoma objavljen v prvi polovici leta 2016. Naša želja je, da Občina Kamnik izkoristi to priložnost in na ta način pridobi širokopasovno omrežje, ki bo vsem, tako javnim ustanovam kot podjetjem in individualnim uporabnikom omogočilo uporabo širokopasovnih storitev v prihodnosti.

V tem trenutku na nivoju države še niso znani vsi pogoji javnega razpisa, nekateri pa so. Prijavili se bodo lahko le posamezni konzorciji občin, zato se Občina Kamnik dogovarja za sodelovanje z občinami Lukovica, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik in Radeče. Ob oddaji vloge na javni razpis bo potrebo imeti izdelano določeno dokumentacijo, kot je Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Kamnik in investicijska dokumentacija. Obvezno bo sodelovanje zasebnih partnerjev, zato bo občina morala izvesti postopek izbora zasebnega partnerja. V primeru, da občina uspe na javnem razpisu, sama finančnih obveznosti pri sami gradnji širokopasovnega omrežja ne bo imela. Prispevek občine bo v brezplačnih služnostih za zemljišča v njeni lasti. Občina Kamnik je najprej objavila in distribuirala anketo, s katero želi preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov.


<< Nazaj | Novice