Mali grad

Žulj tedna

17.10.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kako je z urejanjem vegetacije na javnih prometnih površinah. Ob večjih nalivih je na določenem območju ceste polno listov, ki v stiku z avtomobilsko pnevmatiko povzročajo izjemno spolzek in nevaren odsek za prometne udeležence.

Odgovor občinske uprave

V skladu s 43. členom Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 50/15 in 20/17) je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na občinski cesti, zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost na njej.

Prekrškovni organ Občine Kamnik ob rednih nadzorih oziroma podani prijavi opravi terenski ogled in ugotovi, ali razrasla vegetacija posega na cesto in s tem zmanjšuje varnost udeležencem v cestnem prometu. Prav tako občinski redar na kraju preveri, ali je onemogočena normalna pretočnost prometa predvsem dostavnim in tovornim vozilom, če veje dreves posegajo v cestni svet občinske ceste, saj na podlagi 25. člena Pravilnika o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – Zces-1) znaša minimalna višina prostega profila ceste 4,50 m nad najvišjo točko vozišča.

Glede na omenjeno bo redar opravil terenski ogled in v primeru, da gre za javno prometno površino ukrepal v skladu z veljavno zakonodajo. Vsekakor pa velja poudariti tudi to, da je vožnjo vedno potrebno prilagoditi voznim razmeram.


<< Nazaj | Novice