Mali grad

Žulj tedna

17.05.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, ali Občina Kamnik izvaja nadzor nad ustreznostjo pitne vode v »vaških« vodovodih.

Odgovor občinske uprave

Iz zasebnih/vaških vodovodov se v občini Kamnik oskrbuje približno 20 odstotkov prebivalcev. V 8. členu Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012) je med drugim zahtevano, da mora biti območje poselitve s 50 ali več prebivalci opremljeno z javnim vodovodom. V občini Kamnik imamo evidentiranih 16 zasebnih/vaških vodovodov, kjer je prebivalcev več kot 50. Ti vodovodni sistemi so: Šmartno – Buč, Buč, Sovinja peč – Rožično, Markovo – Vir – Podhruška, Srednja vas, Snovik – Pirševo, Zgornji Tuhinj, Laze, Češnjice, Golice, Okrog, Cirkuše, Krivčevo – Podstudenec, Stolnik, Hruševka in Rakitovec. Po 1. odstavku 31. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012) bi morale občine do 31. 12. 2015 zagotoviti ustrezno opremljenost teh območij z javnim vodovodom. Četrti odstavek istega člena pa dopušča lastno oskrbo s pitno vodo še naprej, dokler občina ne zagotovi opremljenosti z javnim vodovodom. Z namenom zagotovitve javnega vodovoda vsaj na nekaterih območjih Občina Kamnik gradi primarni vodovod od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju (kohezija). Za manjše in posamezne vodovode Občina ne vodi evidence.

Za zgoraj navedene vaške vodovode, kjer je Občina dolžna vzpostaviti javno službo za oskrbo s pitno vodo, po letnih naročilih Občine Kamnik izvaja spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, Maribor, Center za okolje in zdravje – oddelek za okolje in zdravje Kranj, Gosposvetska ulica 12 (pred reorganizacijo je bil to Zavod za zdravstveno varstvo Kranj). Vzorčenje in analize potekajo po vnaprej pripravljenem programu, in sicer praviloma trikrat letno. Ob odkritju neustreznosti pitne vode laboratorij takoj po telefonu obvesti odgovorno osebo vaškega vodovoda, ki mora nemudoma izpolniti predpisane ukrepe. Pisne rezultate analiz Občina Kamnik pošilja odgovornim osebam vaških vodovodov.

Od leta 2010 so vse analize objavljene tudi na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj, kjer so vidni vsi rezultati oziroma analize in poročila o pitni vodi v vaških vodovodih. Pred prikazom analiz za leto 2010 so na spletu objavljeni tudi dokumenti za notranji nadzor oskrbe s pitno vodo – po načelih HACCP sistema, za vsak vodovodni sistem posebej. Navedene so tudi tabele in obrazci, ki jih morajo redno izpolnjevati odgovorne osebe vaških vodovodov. Nadzor nad izvajanjem navedenih postopkov izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.


<< Nazaj | Novice