Mali grad

Žulj tedna

17.02.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

V jesenskem času se je govorilo, da naj bi tudi v Kamniku po zgledu večjih slovenskih mest odprli prostor, kjer bi bil na voljo brezplačen topel obrok za socialno ogrožene občane. Ne nazadnje je bila to tudi ena izmen županovih predvolilnih obljub.  Zanima me, kdaj bi lahko tudi v Kamniku tak projekt ugledal luč sveta?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE 

Že pretekli mandat smo se na občini trudili, da bi s financiranjem  posameznih projektov na področju socialnega varstva našim občanom vsakodnevno lajšali in blažili njihove stiske.  Skupaj s Centrom za socialno delo Kamnik smo na noge postavili Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon, ki ga obiskuje že preko 25 oseb dnevno, odprli smo brezplačno Svetovalno pisarno za starejše občane na Tomšičevi ulici 23 v Kamniku, ki jo skupaj s svojimi prostovoljci uspešno vodi prof. Martina Ozimek pod okriljem Zavoda Oreli.

Letos nadaljujemo z novim projektom, in sicer bomo za naše občane na Kolodvorski ulici 4 v Kamniku (na sedežu Društva upokojencev Kamnik) uredili prostor, kjer bodo lahko uporabniki vsak delovni dan od ponedeljka, 2. marca 2015 dalje med 12. in 13. uro prejeli topel obrok, skupaj s kruhom in pijačo.

Upravičenci do toplega obroka bodo vsi prejemniki denarne socialne pomoči (imeti morate odločbo Centra) ter upokojenci, katerih pokojnina je nižja od 400 evrov. Vsak, ki bi želel imeti vsak delovni dan zagotovljen topel obrok, se lahko zglasi na Občini Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 51/II. nadstropje. Kot dokazilo morajo imeti s seboj odločbo Centra za socialno delo Kamnik o denarni pomoči ali odrezek zadnje pokojnine. Vsak uporabnik bo z Občino Kamnik podpisal pogodbo o spoštovanju hišnega reda v prostorih Razdelilnice, poleg tega pa bo prejel tudi napotnico, s pomočjo katere se bo identificiral v Razdelilnici in bo na podlagi le-te prejel topel obrok.

Na Oddelku smo o odprtju Razdelilnice že obvestili Center za socialno delo Kamnik, Rdeči križ Kamnik, Župnijsko Karitas Kamnik in Zavod Oreli, z namenom, da seznanijo vse morebitne uporabnike Razdelilnice.

Za učinkovito izvajanje projekta bodo poskrbeli člani Društva upokojencev Kamnik, v ta namen bomo skupaj z njimi ustrezno uredili tudi prostore Razdelilnice.

Na Občini Kamnik se zavedamo, da vedno večja socialna izključenost v družbi dandanes mnoge potiska v brezizhoden položaj, zato bi občanom z brezplačnimi toplimi obroki želeli vsaj nekoliko olajšati njihove vsakodnevne stiske.


<< Nazaj | Novice