Mali grad

Žulj tedna

16.10.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kdaj bodo dodeljena sredstva za subvencije za nakup elektrčnega kolesa v letu 2018.

Odgovor občinske uprave

Komisija za dodeljevanje subvencij je na svoji seji odprla vse prispele vloge. Na osnovi letošnjega razpisa je bilo vloženih bistveno več vlog kot prejšnja leta. Od štirih razpisanih ukrepov je bilo največ vlog vloženih za nakup električnih koles.

Na osnovi temeljitega pregleda vseh prispelih vlog se bo prosilce, ki niso vložili popolne vloge, pozvalo, da vloge ustrezno dopolnijo. Po izteku roka za dopolnitev vlog bo opravljen pregled dopolnitev vlog, izračun višine subvencij za prosilce, ki so podali popolne oziroma ustrezno dopolnjene vloge ter izdani sklepi o dodelitvi sredstev.

Po izteku roka za pritožbe bodo le-te obravnavane, dodeljena sredstva pa bodo, najkasneje do konca letošnjega leta, nakazana na račune prosilcev.  


<< Nazaj | Novice