Mali grad

Žulj tedna

16.08.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kako je z gradnjo kanalizacije do Kavranskega klanca, saj le-ta poteka počasi, se na terenu izvaja nadzor, ali se bodo položile tudi ostale cevi, na primer za vodo, CaTV in podobno.

Odgovor občinske uprave

Na podlagi potrjenega terminskega plana je dokončanje gradnje kanalizacijskega in vodovodnega sistema na območju Soteske do Vira pri Nevljah predviden do konca leta 2016.

Pri izgradnji kanalizacije na območju Soteske (Tesnic) so bila dela nekoliko upočasnjena zaradi trde kamenine, ki so jo morali več tednov pikirati. Gradnja kanalizacije od Soteske proti Kavranu pa deloma poteka po zasebnih zemljiščih (dvoriščih in vrtovih), na katerih je veliko inštalacij, ki skupaj s pomanjkanjem prostora med objekti otežujejo pogoje dela, na kar opozarjate. Zavedamo se, da gradnja vpliva na vaš vsakdanjik, vendar so dela na takšnih zemljiščih veliko bolj zahtevna kot dela po kmetijskih zemljiščih ali v cestnem telesu, kjer ni skal, vendar bomo le tako lahko omogočili, da se bodo stanovalci priklopili na javni kanal.

Trasi vodovoda in kanalizacije od začetka naselja Soteska do hišne številke Soteska 115 potekata več ali manj ločeno. Vodovodna infrastruktura poteka ves čas v regionalni cesti (gre za transportni vodovod), zato bo potrebno le-to na določenih odsekih še vgraditi. Vgradnja vodovodne infrastrukture mora potekati ločeno, saj bi morali v nasprotnem primeru imeti popolno zaporo regionalne ceste na tem območju, hkrati pa moramo paziti, da zapore niso preblizu ena drugi. Sočasno z izgradnjo kanalizacije se polaga CaTV kabelska kanalizacija.

Zaradi izredno gostega prometa in dežja se udarne jame, kljub večkratni sanaciji, pojavljajo zelo pogosto. Izvajalce del sproti pozivamo k sanaciji in boljši označitvi posameznih odsekov, se pa moramo zavedati, da je celotno območje gradbišče, na katerem veljajo posebne omejitve, ki se jih žal mnogi ne držijo. Nadzor se opravlja dnevno tako s strani investitorja kot s strani nadzornega inženirja, prav tako sodelujemo s Policijsko postajo Kamnik, ki pogosteje opravlja nadzor na cestnih odsekih, kjer poteka gradnja.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo po elektronski pošti: info@kohezija-kamnik.si, lahko pa se zglasite tudi v prostorih Službe za izvedbo kohezijskih projektov, na Maistrovi ulici 18 v Kamniku.

Za vaše razumevanje in potrpljenje ob gradnji kanalizacijske infrastrukture se vam zahvaljujemo.


<< Nazaj | Novice