Mali grad

Žulj tedna

16.06.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občana zanima kdo je tisti, ki naj bi tu in tam opral smetnjake za biološke odpadke. Je to podjetje, ki opravlja odvoz ali uporabniki? Smetnjaki nisi bili oprani že vsaj tri leta, kolikor občan to spremlja. V tem času je večkrat zavohal zelo neprijeten vonj iz bioloških smetnjakov.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Koncesionar Publicus d.o.o., ki je zadolžen za pranje oziroma za skrb zabojnikov za odpadke, je v letu 2014 v mesecu aprilu opral vse posode pri individualnih stanovanjskih hišah in pri večstanovanjskih objektih (posode za komunalne odpadke, mešano embalažo in biološke odpadke), v septembru oziroma oktobru pa tudi posode na vseh ekoloških otokih (posode za papir, steklo in embalažo).

V letošnjem letu pa je pranje in razkuževanje posod za biološke odpadke opravil v obdobju od 23. do 27. marca 2015.

Pranje posod za komunalne odpadke in embalažo je potekalo v obdobju od 1. do 17. aprila 2015. Tako kot lansko leto bo tudi letos pranje posod na ekoloških otokih opravil v septembru ali oktobru.

V skladu z določili koncesijske pogodbe ter Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS, šz. 34/09 in 36/10) mora koncesionar zagotoviti najmanj enkrat letno pranje in razkuževanje posod za odpadke, ki so del njegove opreme za izvajanje dejavnosti. Enkrat na leto koncesionar to opravi brez zaračunavanja dodatnih stroškov uporabnikom storitev. Za dodatno, večkratno pranje posameznih posod morajo uporabniki poskrbeti sami; v kolikor to naročijo koncesionarju, morajo kriti stroške te storitve.


<< Nazaj | Novice