Mali grad

Žulj tedna

16.02.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanka je v rubriki T e D n i (K) Občine zasledila poziv za vpis v vrtce za šolsko leto 2016/2017. Zanima jo, kakšni so pogoji za vključitev otroka v vrtec ter na kakšen način se točkujejo vloge.

Odgovor občinske uprave

Dne 12. 2. 2016 je bil na spletni strani objavljen Javni poziv za vpis v vrtce v šolskem letu 2016/2017, iz katerega izhaja, da bo javni vpis v vrtce potekal v obdobju od 29. 2. do 11. 3. 2016.

Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Navedeno pomeni, da lahko starši sicer vložijo vlogo za vpis v vrtec, ko otrok še ne dopolni predpisane starosti, le v vrtec otrok ne bo mogel biti sprejet pred dopolnjenimi 11 meseci starosti.

Vloge, ki bodo vložene na vrtce (osebno ali poslane priporočeno po pošti) v zgoraj navedenem terminu, bo obravnavala komisija za sprejem otrok, ki bo odločala o sprejemu otrok na podlagi naslednjih kriterijev:

V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami, ki ima odločbo o usmeritvi ter otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Otroke vrtci sprejemajo tudi med šolskim letom, v primeru, če se sprosti mesto, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci iz Centralnega čakalnega seznama, prav tako pa se v tem primeru upošteva prednostne izjeme iz prejšnjega odstavka.

Več informacij o vpisu lahko prejmete na Oddelku za družbene dejavnosti, pri Tini Trček po telefonu 01 831 81 11, po elektronski pošti: tina.trcek@kamnik.si ali na sedežih vrtcev.


<< Nazaj | Novice