Mali grad

Žulj tedna

15.12.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Številne občanke in občani so se na Občino Kamnik obrnili z vprašanjem zakaj se z letom 2016 ukinja priljubljeni »Kamnik bus«?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Na Občini Kamnik se zavedamo, da novica, kot je ukinitev uspešnega projekta, kot je bil »Kamnik bus« za uporabnike in navsezadnje tudi za razvoj lokalne skupnosti, ne more biti razveseljiva.

Že januarja 2015, ko so iz Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za promet, poslali pojasnilo, da v letu 2015 niso več pripravljeni podpisati tripartitnega dogovora med Občino Kamnik, pristojnim ministrstvom in podjetjem Kam-Bus d.o.o. o izvajanju linij »Kamnikbus-a« na območju kamniške občine, smo napeli vse moči in dogovor le podpisali. Navsezadnje tudi zaradi dejstva, da nas je prav pristojno ministrstvo izpostavilo kot primer dobre prakse mestno-turističnega avtobusa in so želele nekatere sosednje občine prav tako urediti tak način avtobusnih linij.

V Pojasnilu o izvajanju linij na območju občine Kamnik so zapisali: »Ker gre za izvajanje linij, ki so pretežno v interesu lokalne skupnosti (kot to določa 52. člen Zakona o prevozih v cestnem prometu- ZPCP-2), vas tudi obveščamo, da jih ministrstvo po 1. 9. 2015 ne bo moglo več registrirati.«

Za izvajanje medkrajevnega avtobusa smo v letošnjem letu iz proračunske postavke porabili 109.080 evrov. Pripeljanih potnikov za obdobje od januarja do oktobra 2015 je bilo 20.000. Zavedamo se, da je »Kamnik bus« marsikateri občanki in občanu olajšal pot od točke a do točke b, zato tudi ni bilo v našem interesu, da se ga ukini.

Če v mesecu januarju ni uspelo Ministrstvu za infrastrukturo, ki nam je dalo jasno vedeti, da nam sredstev ne bo več namenilo, je tokrat uspelo Vladi Republike Slovenije. Z zmanjšanjem sredstev oziroma nedopustnim nižanjem povprečnine, nas je pripeljalo do točke, da smo prisiljeni ukinjati uspešne projekte.

Zaradi tega bo KAM-BUS s 1. 1. 2016 zagotovil redne avtobusne linije kot so jih bili vajeni občani pred uvedbo »Kamnik bus-a.« S 1. 1. 2106 bodo občankam in občanom za neizrabljene kuponske vozovnice vrnili denar, v kolikor jih ne bodo mogli izkoristiti na njihovih rednih linijah.


<< Nazaj | Novice