Mali grad

Žulj tedna

15.09.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občanka je na Občini poslala vprašanje o zapuščenih živalih. Na sprehodu je iz zapuščene hiše oziroma kmetije opazila mačko, za njo so pa bili trije mladiči. Klicala je že društvo Mačjelovka, ampak so jo napotili na Občino Kamnik.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Občina Kamnik je, v skladu z veljavno zakonodajo, v letu 2013 sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali s koncesionarjem Zavetišče Horjul, zavod za oskrbo, nego, zaščito in vzgojo hišnih in izgubljenih živali, Smrečje 55, 1354 Horjul, in sicer za obdobje petih let. Po tej pogodbi koncesionar izvaja celotno dejavnost javne službe, ki obsega:

Občina Kamnik mesečno plačuje koncesionarju stroške izvajanja javne službe. V letu 2014 je bilo v Zavetišču Horjul oskrbljenih 66 živali z območja občine Kamnik, s proračunskimi sredstvi pa so bili kriti stroški v višini 18.000 evrov.

Najditelj zapuščene živali lahko podatke posreduje Zavetišču Horjul, kontaktna oseba je gospa Polona Samec, telefon: 051 304 435, elektronski naslov: polona@zavetisce-horjul.net.


<< Nazaj | Novice