Mali grad

Žulj tedna

14.07.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Zanimam se za odkup dela občinskega zemljišča. Kje lahko dobim vlogo za odkup in v kakšen času se običajno vloga razreši?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Poseben obrazec za tovrstne zadeve ne obstaja. Predlagamo, da na Občino naslovite vlogo o parcelni številki in katastrski občini zemljišča, ki ga želite odkupiti (ter morebitne druge podatke, npr. ali želite odkupiti le del ali celo parcelo, ali ste morda lastnik zemljišča, ki bi ga v zameno lahko ponudili Občini in podobno). Vlogo posredujete na Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Razrešitev vloge je odvisna od tega, kaj zemljišče predstavlja v naravi, ali je last Občine ali javno dobro, ali je (v primeru, da je odkup možen) pred prodajo potrebna parcelacija,… Vsekakor se o možnosti prodaje izjavi tudi pristojen oddelek Občine in krajevna skupnost, na območju katere zemljišče leži.


<< Nazaj | Novice