Mali grad

Žulj tedna

13.11.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kdo je odgovoren za čiščenje oziroma pluženje ceste v zimskem času (od trgovine Lidl do podjetja Žurbi team d. o. o.).

Odgovor občinske uprave

V skladu s koncesijsko pogodbo je za pluženje in posipanje v občini Kamnik odgovorno Komunalno podjetje Kamnik d.d. Občinske kategorizirane ceste so na podlagi veljavnega Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest določene na tri prioritete oziroma so razvrščene po prednostnih razredih. Na nevarnih odsekih, prometnih cestah, klancih ter šolskih poteh oziroma poteh, na katerih so organizirani šolski prevozi otrok z avtobusi in kombiji se odstranjevanje snega prične tudi pri manjših količinah in so vse te ceste razvrščene v I. prioriteto. Sneg se vedno pluži od višje kategorije proti cestam nižje kategorije. Ostale kategorizirane ceste so razvrščene na II. in III. prioriteto, zato se pluženje in posipanje prične kasneje oziroma, ko je višina snega 15 centimetrov na vozišču. Občina Kamnik ima 159,820 kilometrov lokalnih cest, 206,631 kilometrov javnih poti ter 57,987 kilometrov nekategoriziranih cest oziroma javnih površin, zato se vse ceste ne morejo isto časno plužiti in posuti. Omenjena javna pot na Bakovniku je bila v zimskem času 2017/2018 plužena in posuta, koncesionar, Komunalno podjetje Kamnik, d. d., pa jo bo vzdrževal tudi v prihajajoči zimski sezoni 2018/2019.


<< Nazaj | Novice