Mali grad

Žulj tedna

13.10.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občanko zanima ali občina sofinancira varstvo predšolskih otrok pri varuhih in v kakšni višini?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Z namenom izboljšanja dostopnosti predšolske vzgoje in varstva otrok je Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) s posegom v Zakon o vrtcih uzakonil možnost financiranja varuha predšolskih otrok s strani lokalnih skupnosti.

Varuh predšolskih otrok, ki lahko varuje skupino največ 6 otrok, poda vlogo za pridobitev finančnih sredstev na Občino, v kateri imajo starši otrok, ki so vključeni v varstvo, stalno prebivališče oziroma na Občino, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev.

Do sofinanciranja plačil za varstvo otroka so upravičeni starši, katerih otrok ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 odstotkov cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec. Sredstva lokalna skupnost nakazuje varuhu, ki jih nato odšteje od mesečne obveznosti staršev.


<< Nazaj | Novice