Mali grad

Žulj tedna

13.09.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, ali se odvijajo kakšne aktivnosti v zvezi z oživljanjem starega mestnega jedra?

Odgovor občinske uprave

Mestna središča so bistvenega pomena za lokalno skupnost, njene prebivalce ter obiskovalce, saj predstavljajo simbol mesta in center javnega življenja. Zlasti zgodovinska mestna jedra predstavljajo izredno nacionalno bogastvo oziroma kulturni spomenik, na občinah pa leži breme njihove prenove. Tako Kamnik kot tudi druga slovenska mesta imajo svoje skupne lastnosti in posledično težave zlasti v zvezi z oživljanjem starih mestnih jeder, kjer življenje zamira. Vlaganja v prenovo starih mestnih jeder predstavljajo ogromen strošek, zato so objekti v slabem stanju, posledično pa upada tudi interes za bivanje ter delovanje v mestnih jedrih.

Prav zato so nekatere občine, ki se teh problemov bolj zavedajo, pred 15 leti ustanovile Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Omenjeno združenje zastopa interese mest in gospodarskih družb na področju ohranjanja in spodbujanja življenja in razvoja starih mestnih jeder ter hkrati skrbi za kulturno dediščino Slovenije (preko organiziranja in izvajanja prenove starih mestnih jeder, izvajanja pobud, ki prispevajo k izboljšanju življenjskega standarda na območju starih mestnih jeder, razvijanja strategije skupnega marketinga z namenom povečanja ozaveščenosti, da so zgodovinska mesta umetnosti zaklad in turistična privlačnost ter da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj,…). Trenutno združenje povezuje 14 starih slovenskih mest: Idrija, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk, Metlika in od junija dalje tudi Kamnik.

V preteklem tednu smo z namenom reševanja omenjenih izzivov gostili koordinatorko združenja Matejo Hafner Dolenc, ki nam je predstavila ključne aktivnosti združenja, ki bodo v prihajajočem letu usmerjene tudi v oživljanje jedra Kamnika: predstavitev Kamnika z njegovimi ponudniki in zanimivo animacijo na večji prireditvi izbrane članice združenja, promocija Kamnika in njegovih dogodkov v lokalnih medijih članic združenja, udeležba pri projektu Šola prenove (mestnih jeder), ki poteka v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, sodelovanje pri oblikovanju javnega natečaja združenja, namenjenega trženju turističnega produkta Mesta in kultura ter udeležba pri projektu zgodovinskih uprizoritev v mestnih jedrih, s katerim bo združenje kandidiralo na evropskem razpisu za nepovratna sredstva Interreg SI-HR.  

Vprašanja oživitve mestnega jedra smo se dotaknili tudi v pogovoru s koordinatorkama Omrežja alpskih občin — Povezanost v Alpah Gabriele Greussing in Vido Černe, ki sta nas prav tako obiskali pretekli teden. Omenjeno omrežje vključuje 300 občin in regij v Alpah (tudi Občino Kamnik) in služi prepoznavanju primerov dobrih praks življenja v Alpah in njihovem prenosu na preostale članice. Koordinatorki sta nas seznanili z nekaterimi avstrijskimi primeri uspešne oživitve starih mestnih jeder, zlasti preko umestitve kvalitetne, trajnostno naravnane ponudbe – popravljalnice gospodinjskih aparatov ter pohištva, šiviljskih ter rokodelskih delavnic in podobnih unikatnih vsebin, utemeljenih na osebnem pristopu in usmerjenih v pritegnitev potrošnikov iz velikih nakupovalnih centrov.      

Prepričani smo, da kamniško mestno jedro s Šutno in Glavnim trgom predstavlja srce mesta, ki se je v zadnjih letih uveljavilo kot pomemben in zgledno urejen prireditveni prostor in turistična znamenitost, ki privablja čedalje več obiskovalcev. V prihodnosti si želimo, da bi, tudi ob pomoči združenja in z uspešnim prenosom zgledov alpskih občin, mestno jedro še bolj zaživelo ter da bi se zapolnila nezasedena stanovanja in zasedli prazni poslovni prostori, predvsem s storitvenimi, trajnostno naravnanimi dejavnostmi (trgovina, tradicionalne in sodobne obrti…).  


<< Nazaj | Novice