Mali grad

Žulj tedna

13.03.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima ali obstaja možnost, da bi bili vrtci odprti tudi v popoldanskem in večernem času, vsaj do 20. ure.

Odgovor občinske uprave

Zakon o vrtcih v 21. členu zavezuje vrtec, da vsako šolsko leto v Letnem delovnem načrtu določi poslovni čas vrtca. Poleg poslovnega časa mora vrtec obvezno upoštevati tudi delovnopravno zakonodajo (Zakon o delovnih razmerjih in Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja), ki se nanaša na delovni čas in delovno obveznost zaposlenih.

Vrtec poslovni oziroma odpiralni čas prilagaja potrebam staršev, vendar pa le do določene mere, kolikor je navedeno mogoče v okviru razporeda delovnega časa zaposlenih. V kolikor bi želeli, da bi bil vrtec oziroma posamezni oddelek odprt do večernih ur, bi bilo potrebno delno spremeniti obstoječo organizacijsko strukturo vrtca, saj dodatnih oddelkov v tem trenutku zaradi povečanih stroškov, ki bi ob tem nastali, ne moremo predvideti, poleg tega demografska simulacija kaže na zmanjšanje (ne pa na povečanje) števila otrok v vrtcih.


<< Nazaj | Novice