Mali grad

Žulj tedna

13.01.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Kako se izvajajo programi javnih del? Kdo se lahko vključi, kaj omogočajo, zagotavljajo javna dela? Koliko oseb je v Kamniku zaposlenih v programih javnih del?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Programe javnih del lahko izvajajo le neprofitni delodajalci - izvajalci. Izvajalci javnih del morajo spoštovati predpise o delovnih razmerjih s posebnostmi, ki so določene za javna dela. Delovni čas obsega 40-urno tedensko delovno obveznost. Nadurnega dela se ne sme opravljati.V program javnega dela ste lahko vključeni največ eno leto in najdlje do 31. 12. 2015.

V programe javnih del za eno leto se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe. Ciljna skupina za ponovno vključitev do enega leta so brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v javna dela eno leto, za razliko časa do enoletne vključitve. Ciljna skupina za ponovno vključitev še za eno leto pa so: brezposelni invalidi, brezposelni Romi, brezposelni moški, starejši od 58 let, brezposelne ženske, starejše od 55 let. Vse naštete ciljne skupine se lahko ponovno vključijo, če so bile ob prvi vključitvi v letu 2013 ali 2014 v evidenci zavoda prijavljene neprekinjeno več kot eno leto in če so imele lastnost kot so invalidnost, starost 58 let moški, itd. že ob prvi vključitvi. Skupno trajanje vključitve pri istem izvajalcu ne sme preseči 2 leti.

Javna dela omogočajo zaposlitev in višjo socialno varnost, nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti in vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže. Zagotavljajo pa plačo, povrnjene stroške prehrane med delom in potne stroške, letni dopust in regres za letni dopust, spodbudo in podporo mentorja, usposabljanje za opravljanje dela.

Vključevanje v program javnih del poteka v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje. Občina Kamnik je v letošnjem proračunu namenila 115.000 evrov za sofinanciranje novih zaposlitev, kot naročnik javnih del, mora prispevati vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela 35 odstotni delež minimalne plače ter regres za letni dopust. V letu 2015 načrtujemo, da bomo zagotovili zaposlitve 27 osebam. Do konec decembra 2014 je bilo s strani Zavoda RS za zaposlovanje potrjenih programov za 10 zaposlitev (Reciklarnica-Društvo Grunt 3 osebe - socialno podjetništvo, Matična knjižnica Kamnik 1 oseba, Dom starejših občanov 2 osebi, Cirius Kamnik 2 osebi, Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi), trenutno še čakamo spodbudne informacije s strani resornega ministrstva o morebitnem povečanju sredstev oziroma rebalansu države, da bi se preostali programi pričeli izvajati v februarju 2015 (Občina Kamnik naj bi imela zaposlenih 9 oseb za urejanje javnih površin, Medobčinski muzej Kamnik 1 osebo, Društvo botrov otrok TWIMC 1 osebo,  Zavod za turizem in šport 4 osebe, Osnovna šola Frana Albrehta in Stranje po 1 osebo).


<< Nazaj | Novice