Mali grad

Žulj tedna

12.07.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občan je že večkrat pisal na Občino in na Publicus d.o.o. glede ureditve ekološkega otoka v Mekinjah pri podjetju Zarja. Moti ga, ker so velikokrat okoli smetnjakov smeti, ki ne sodijo na ekološki otok, od avtomobilskih gum, wc školjk in zadnje čase tudi ostanki hrane. Na cesti ob tej deponiji je ležala odprta embalaža polna čevapčičev, makaroni in odpadno olje. Zaradi hrane se boji, da bodo prej ali slej prišle tudi miši in podgane.

Odgovor občinske uprave

Obravnavani ekološki otok je eden izmed bolj problematičnih oziroma pogosto onesnaženih eko otokov v občini.

Občina Kamnik je v letu 2011 na nekaterih najbolj problematičnih eko otokih namestila opozorilne table, na katerih je bil poleg opozorila tudi napis »območje izvajanja videonadzora«. Že same table, brez dejanske namestitve videokamer, so povzročile zelo negativen odziv. S strani informacijskega pooblaščenca smo dobili zelo strogo opozorilo, da nameščanje videokamer na ekoloških otokih ni dovoljeno. Kljub našim dokazilom o onesnaževanju ekoloških otokov in obrazložitvi, da je namen opozorilnih tabel le-ta, da poskrbimo za urejenost ekoloških otokov, informacijski pooblaščenec stališča ni spremenil.

Koncesionar Publicus d.o.o. tedensko čisti oziroma odstranjuje nesnago z ekoloških otokov, žal pa se onesnaževanje nekaterih lokacij redno dogaja. Ponovno naprošamo občane/očividce, da nam (lahko povsem anonimno) sporočite kakršne koli podatke o onesnaževalcih (npr. registrska številka avtomobila, ...), ki nam lahko zelo pomagajo pri ukrepanju proti onesnaževalcem.

Občina bo poostrila nadzor s strani komunalno-redarske službe, vendar pa se je potrebno zavedati, da so onesnaževalci »aktivni« v večernih urah ali med vikendom. Zato nam občanke in občani s kakršnimi koli informacijami res lahko veliko pomagate.


<< Nazaj | Novice