Mali grad

Žulj tedna

12.05.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občanko zanima kdaj se predvideva dokončna povezava ob Kamniški Bistrici med Občino Kamnik in Občino Domžale (manjkajoči odseki)?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Občina Kamnik si že več let prizadeva za ureditev rekreacijske povezave ob reki Kamniški Bistrici, ki bi povezala Kamnik s sosednjo občino Domžale. Za enkrat je v ta namen zgrajena skoraj 3 kilometrska povezava, manjka pa še približno 1,8 kilometra poti. Povezava manjka na južnem delu občine, na območju krajevnih skupnosti Volčji Potok in Šmarca. Manjkajoči del rešujemo v dveh odsekih, in sicer odsek skozi Šmarco in ločeno odsek med priključkom na javno pot Volčji Potok­–Ceglar–Jernač do navezave na Radomeljsko cesto.

Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč, predvsem na območju Šmarce, ne moremo napovedati kdaj bo dokončno sklenjena rekreacijska povezava med Kamnikom in Domžalami. Kljub  navedenih težavam načrtujemo, da bomo povezavo sklenili v dveh letih.


<< Nazaj | Novice