Mali grad

Žulj tedna

12.04.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Mlad par zanima, če v Kamniku obstaja subvencija za najem stanovanja in kakšni so pogoji za kvalifikacije.

Odgovor občinske uprave

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse iz prvega odstavka 121. člena Stanovanjskega zakona in ostale premoženjske pogoje, če so:

Ne glede na deveti odstavek 121. člena Stanovanjskega zakona pripada subvencija prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega bivališča.

Ker je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v najem nazadnje objavljen pred več kot letom dni, lahko prosilci vložijo vlogo za občinsko neprofitno stanovanje v namen pridobitve subvencije neposredno na občinski upravni organ.

Občinska uprava po preveritvi zgoraj navedenih pogojev prosilca pošlje odgovor. V kolikor prosilec prejme pozitiven odgovor, lahko na Center za socialno delo Kamnik pošlje vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in zaprosi za subvencijo tržne najemnine. V primeru, da prosilec izpolnjuje dohodkovne in premoženjske cenzuse, Center za socialno delo Kamnik izda pozitivno odločbo, Občina pa mesečno najemodajalcu nakazuje tržno subvencijo.


<< Nazaj | Novice