Mali grad

Žulj tedna

11.08.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občanka sprašuje, ali je Občina Kamnik že pristopila k podpisu sporazuma o odpisu dolgov?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Državni zbor je na seji dne, 17. 7. 2015, sprejel Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, ki s 1. 8 .2015, omogoča podjetjem, občinam in državi odpis zapadlih obveznosti.

Tudi občina Kamnik bo v tem tednu pristopila k podpisu sporazuma o odpisu dolga, kar pomeni, da bodo dolžniki lahko oddajali vloge v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik, kjer je ta dolg nastal. Odpisujejo se dolgovi pri plačilu stroškov otroškega varstva ter stroškov kosil in malic.

Spletna stran za pomoč uporabnikom: www.paketpomoci.si, kjer se nahajajo podrobne informacije glede odpisa dolgov. Brezplačna telefonska številka: 080 2002.

Osnovne informacije

Dolgove bodo odpisovala PODJETJA, tudi komunala, banke, zavarovalnice, vrtci in osnovne šole, katerih občine kot ustanoviteljice bodo pristopile k sporazumu, ter DRŽAVA, v konkretnem primeru Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) in Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) - (seznam podpisnikov sporazuma je objavljen na spletni strani www.paketpomoci.si).

V fizični obliki lahko obrazce dobite na MDDSZ, centrih za socialno delo, humanitarnih organizacijah Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas ter Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Dolžniki bodo lahko predloge za odpust dolga oddajali od 3. 8. 2015 do 31. 10. 2015 na sedežih podjetij in zavodov, kjer so le ti nastali.


<< Nazaj | Novice