Mali grad

Žulj tedna

11.04.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima kakšna so določila za žaganje drv z motorno žago v naselju, predvsem kdaj in kako dolgo lahko žagajo.

Odgovor občinske uprave

Vprašanje se verjetno nanaša na hrup, ki ga povzroča motorna žaga.

Hrup in z njim povezane kršitve opredeljujeta Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) (Ur. l. RS, št. 70/06) in Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05). Uredba ureja predvsem področje hrupa, ki izhaja iz dejavnosti različnih subjektov. Pristojnost za izvajanje nadzora nad spoštovanjem določb uredbe imajo inšpektorji za varstvo okolja pri Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor pri Ministrstvu Republike Slovenije za okolje in prostor.

Zakon o varstvu javnega reda in miru v prvem odstavku 8. člena določa, da se za prekršek kaznuje, kdor na nedovoljen način med 22. in 6. uro moti mir in počitek ljudi s hrupom, pri čemer ne gre za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege. Globa za ta prekršek znaša od 83,46 do 208,65 evra. Izvajanje teh ukrepov je v pristojnosti Policije, ki v primeru prijave na kraju samem ugotovi dejansko stanje in ustrezno ukrepa.

Drugih posebnih določil v zvezi z žaganjem drv z motorno žago v veljavnih predpisih ni.


<< Nazaj | Novice