Mali grad

Žulj tedna

10.05.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kolikšen delež sredstev z naslova javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2016 je namenjih za izvajanje kulturnih programov in/oziroma za izvajanje kulturnih projektov, zakaj se ne (so)financira tudi neprogramske stroške, ki omogočajo osnovne pogoje delovanja prijaviteljev programov in projektov v občini Kamnik ter zakaj se med splošnimi pogoji javnega razpisa ne določi  tudi zahteva po sedežu v občini Kamnik in da v njej pretežno izvajajo svojo kulturno dejavnost. 

Odgovor občinske uprave

Veljavni Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik (Uradni list RS, št 8/12, 19/14 in 29/16) (v nadaljevanju: pravilnik) ne določa delitev finančnih sredstev po namenu t.j. za izvajanje kulturnih programov in/oziroma projektov. 

V občinskem proračunu za leto 2016 se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev sofinancirajo le kulturni programi in projekti glede na merila in kriterije, ki jih določa 7. člen pravilnika. Prav tako pravilnik ne določa omejitev delovanja prijaviteljev na javni razpis, kar pomeni, da se lahko prijavijo izvajalci iz cele Slovenije, ki izvajajo svoje programe in projekta na območju občine Kamnik in s tem se lahko poveča prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine.


<< Nazaj | Novice