Mali grad

Žulj tedna

10.02.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Zanima me kako je s čistilnimi napravami za vse ostale, ki ne bomo priključeni na kanalizacijo občine? Konkretno na Kopiših v Kamniški Bistrici. Ali je nujna mala čistilna naprava ali bo zadostovala 3 prekatna greznica na gospodinjstvo, ki šteje 4 člane?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

V skladu z zakonodajo je potrebno v vodovarstvenih območjih najkasneje v letu 2015 NUJNO urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V vsakem primeru v vodovarstvenem območju ni dopustno ohraniti pretočne greznice, ampak bi bilo sprejemljiva zgolj neprepustna, vodotesna greznica, ki pa bi jo bilo potrebno najbrž zelo velikokrat prazniti in bi morala seveda biti ustrezno velika, kar pa stroškovno ni zanemarljivo. Po vsem napisanem je razvidno, da je najboljša in tudi cenejša rešitev vgradnja MKČN.

Pri tem pa posebej opozarjamo, da je del Kopišč v Kamniški Bistrici v II. vodovarstvenem območju, del pa v III. vodovarstvenem območju. V II. vodovarstvenem območju je prepovedano graditi MKČN ali imeti pretočne greznice, v III. vodovarstvenem območju pa je že možna postavitev MKČN. V skladu z zakonodajo je v vsakem primeru potrebno v vodovarstvenem območju urediti odvajanje in čiščenje še v letu 2015.

Najti bo potrebno ustrezne mikrolokacije MKČN, ki ustrezajo gornji definiciji. Torej, da ni v II. vodovarstvenem območju. Zaradi občutljivosti območje predlagamo, da naredite skupno MKČN s sosednjimi objekti, ki vam bo omogočila boljšo obremenitev MKČN in s tem tudi boljši učinek čiščenja. Prav tako lahko v skladu z občinskim razpisom za nepovratna sredstva (predvidoma v mesecu marcu) pridobite ugodnejšo skupno subvencijo za MKČN.

S koncesionarjem, Komunalnim podjetjem Kamnik d.d., se lahko predhodno posvetujete, kje bi bilo najbolje umestiti MKČN, da bo ustrezno dostopna za odvoz odvečnega blata. Prav tako predlagamo, da se s sosedi pogovorite o možnosti skupne lokacije MKČN in načinu skupnega vzdrževanja le-te.


<< Nazaj | Novice