Mali grad

Žulj tedna

09.10.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kje lahko dobi več informacij v zvezi z izvajanjem pomoči bolnim osebam na domu.

Odgovor občinske uprave

Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialnovarstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Socialna oskrba na domu, ki je ena izmed oblik pomoči družini na domu, je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične bolezni ali težje telesne ali duševne motnje ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, s katerimi upravičencem vsaj za določen čas nadomestimo institucionalno varstvo v zavodu, v drugi organizirani obliki ali v drugi družini.

Socialna oskrba na domu obsega več sklopov opravil:

V Občini Kamnik kot koncesionar to službo opravlja Zavod za socialno oskrbo Pristan (koncesijska pogodba sklenjena od leta 2008 do 2018 in podaljšana do 2028). Kontakt za več informacij je nada@pristan.si, telefon: 01 547 95 79 ali 031 702 698.

Polna cena storitve:

Občina Kamnik sofinancira 78,55 odstotkov cene storitve pomoči na domu, upravičenci in ostali zavezanci pa so dolžni plačati razliko med veljavno ceno storitve moči na domu, znižano za subvencijo občine in eventualno subvencijo države.

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika tako znaša 3,46 evra za opravljeno uro storitve.

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika v nedeljskem času znaša 6,05 evra za opravljeno uro storitve. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša za praznične dni 6,57 evra za opravljeno uro storitve.


<< Nazaj | Novice