Mali grad

Žulj tedna

09.06.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Prebivalci Ekslerjeve ulice v Kamniku so na občinsko upravo naslovili vprašanje v zvezi z uporabo vode ter parkirnih površin v bližini vrtičkov pod Zapricami, saj v zadnjem času ugotavljajo, da uporabniki vrtičkov nezakonito uporabljajo vodo iz njihovega odjemnega mesta ter svoja vozila parkirajo na njihovih parkirnih mestih.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Občinsko upravo so uporabniki poslovnih prostorov in prebivalci z Ekslerjeve ulice v Kamniku opozorili na kršitve, ki jih povzročajo vrtičkarji pri ravnanju z javnimi površinami pod Zapricami, s področja varstva okolja, motenja posesti, urejanja mirujočega prometa ter ravnanja z odpadki, in sicer z naslednjimi ravnanji:

Vse vrtičkarje pozivamo, da svoja osebna vozila parkirajo na za parkiranje dovoljenih mestih ter, da odlagajo odpadke v svoje kontejnerje oziroma jih odpeljejo s seboj na deponijo.

Vlogo za pridobitev novega odjemnega vodovodnega mesta naj morebitni zainteresirani uporabniki naslovijo na Komunalno podjetje Kamnik, ki bo podalo odgovor oziroma določilo pogoje za njegovo pridobitev in namestitev.

V kolikor bodoči zakupniki navedenega opozorila ne bodo upoštevali in bodo nadaljevali z omenjenimi kršitvami, Občina Kamnik ne bo pripravila in sklenila ustreznih zakupnih pogodb in dovolila uporabe javnih površin – vrtov pod Zapricami.


<< Nazaj | Novice