Mali grad

Žulj tedna

08.12.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občana zanima, ali Občina Kamnik razpolaga s prostim občinskim stanovanjem za nujne primere (starejša in bolna oseba).

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Občina Kamnik je v drugi polovici leta 2013 objavila javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Na podlagi javnega razpisa je bil objavljen seznam upravičencev, ki jim bodo dodeljena občinska stanovanja. Petim upravičencem s seznama Občina še ni dodelila stanovanja. Nov razpis za dodelitev občinskih stanovanj bo objavljen, ko bodo vsem upravičencem dodeljena stanovanja in bo Občina razpolagala s prostimi stanovanji. Prednost pri dodelitvi imajo mlade družine z večjim številom otrok.

Lahko pa vsak posameznik najame primernejše tržno stanovanje in v primeru nizkih dohodkov na Center za socialno delo Kamnik pošlje vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in zaprosi za subvencijo tržne najemnine. V primeru ugodno rešene vloge Občina mesečno nakazuje odobren znesek subvencije njegovemu najemodajalcu.

V primeru, da občan finančno ni zmožen najeti tržnega stanovanja, lahko najame samsko sobo bodisi v Samskem - delavskem domu v Kamniku, če je zaposlen ali pri zasebnikih, v primeru, da je brez zaposlitve. Po sklenitvi pogodbe o uporabi bivalne enote Center za socialno delo Kamnik zaprosi za pomoč pri plačilu nastanitve.


<< Nazaj | Novice