Mali grad

Žulj tedna

08.09.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občanko zanima kaj naj naredi v primeru, ko imajo sosedje napadalne, spuščene pse. Zgodilo se je namreč, da, ko je z otroki odšla na sprehod, so jo psi nalajali, napadli in s tem seveda ustrašili tudi otroke. Za piko na i so ugriznili še njenega psa. Zanima jo, na koga in kam naj se obrne, da temu naredi konec. Psi redno napadajo tudi druge sprehajalce ob peš poti za Kamniško Bistrico. Občanka nima več želje, da se bo vsakodnevno sprehajala v strahu!

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Odlok o javnem redu in miru v Občini Kamnik v 14. členu pravi, da se živali na ulicah, trgih, rekreacijskih in gozdnih površinah, ter na drugih javnih površinah lahko vodijo le na povodcih. V primerih, ko pes ni na povodcu, lahko podate prijavo na Občino Kamnik, kjer Prekrškovni organ v skladu z Zakonom o prekrških, kršitelju najprej pošlje izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, na podlagi podane izjave pa nato kršitelju izda plačilni nalog zaradi prekrška po 20. členu Odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik, za kar je predpisana globa 200 evrov.

Prijavitelj mora ob prijavi nujno posredovati tudi podatke kršitelja (ime in priimek, ter naslov), zaželeno je, da posreduje tudi dokaze. Prijava se lahko poda tudi na policijsko postajo, kjer se kršitelja kaznuje v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

V primeru ugriza, se prijava poda na policijsko postajo in Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer veterinarski inšpektor opravi nadzor. Če inšpektor pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška, poda kazensko ovadbo oziroma izvede postopke v skladu zakonom, ki ureja prekrške (več informacij na povezavi: http://www.dzzz.si/sl/pogosta-vprasanja.html).


<< Nazaj | Novice