Mali grad

Žulj tedna

07.11.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, če smo na Občini Kamnik obveščeni o problematiki onesnaženosti ekološkega otoka v Zgornjih Stranjah nasproti Osnovne šole Stranje, kjer so velike vreče odpadkov položene ob smetnjake, kar kazi izled kraja.

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik je seznanjena s problematiko onesnaženih ekoloških otokov v Zgornjih Stranjah – nasproti Osnovne šole Stranje in v Stahovici nasproti Calcita. Občinska inšpektorica pogosto opravi nadzor in v primeru najdenega dokaznega gradiva o povzročitelju onesnaževanja uvede ustrezne postopke proti povzročitelju. Žal pa je zelo težko najti dokaze, na osnovi katerih se lahko kaznuje povzročitelje.

Izkušnje kažejo, da so večji ekološki otoki, kjer je nameščenih več posod za ločeno zbiranje odpadkov, bolj pogosto onesnaženi kot ekološki otoki, na katerih so le tri 1.100-litrske posode za papir, steklo in embalažo. Na ekološkem otoku nasproti Osnovne šole Stranje sta nameščeni dve 1.100-litrski posodi za papir, dve 1.100-litrski posodi za embalažo in ena 1.100-litrska posoda za steklo ter zabojnik za rabljena oblačila. Publicus d.o.o. enkrat tedensko izprazni posode za papir, steklo in embalažo, dvakrat tedensko (vsak ponedeljek in petek) pa odpelje vse odpadke, ki so odloženi zraven posod. Občasno pa, na zahtevo inšpektorice, opravi še dodaten odvoz.

S Krajevno skupnostjo Kamniška Bistrica smo že v preteklosti poskušali najti primerno lokacijo za postavitev dodatnega ekološkega otoka na območju Stranj, vendar Občina Kamnik na tem območju nima v lasti primernih zemljišč.

Občina Kamnik je na območju Stranje – Stahovica pripravljena urediti dodaten ekološki otok. Preučili bomo vsako možno lokacijo, ki nam jo boste predlagali krajani ali pa Krajevna skupnost Kamniška Bistrica. V kolikor pa ne bo možno urediti ekološkega otoka na novi lokaciji, na sedanjem ekološkem otoku pa se stanje ne bo izboljšalo, bomo prisiljeni obstoječi ekološki otok odstraniti.


<< Nazaj | Novice